top of page

T&S

Terma & Syarat

Semua maklumat maklumat pertaruhan oleh WINBOX adalah berdasarkan integriti. Luangkan masa untuk membacanya dengan teliti.

Berikut adalah terma dan syarat mengenai penggunaan laman web ini dan perkhidmatan yang diberikan oleh kami. Dengan mengakses mana-mana halaman laman web ini dan / atau menggunakan perkhidmatan, pelanggan bersetuju untuk tidak dibatasi atau dibatasi oleh terma dan syarat ini.

Sekiranya pelanggan tidak menerima terma dan syarat ini, jangan cuba menggunakan atau terus menggunakan perkhidmatan apa pun dengan segera.

  1. Kami berhak sepenuhnya untuk mengubah, mengemas kini dan mengubah terma dan syarat, peraturan dan undang-undang, dan kebijakan privasi yang difikirkan sesuai dari semasa ke semasa dan kapan saja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelanggan. Namun, kami akan melakukan upaya yang wajar untuk memastikan bahawa perubahan yang signifikan terhadap syarat dan ketentuan ini, peraturan dan undang-undang, atau kebijakan privasi akan diberitahu kepada Pelanggan melalui pemberitahuan yang menonjol di Laman Web.

  2. Pengakuan anda dan bersetuju bahawa adalah tanggungjawab anda sendiri untuk memeriksa sebarang pindaan, kemas kini dan pemalsuan tersebut. Penggunaan Laman Web secara berterusan oleh Pelanggan akan dianggap sebagai penerimaan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik balik dari terma dan syarat, peraturan dan undang-undang serta dasar privasi ini dan sebarang perubahan yang dibuat terhadapnya. Segala pertaruhan yang diterima (tetapi tidak diterima, direkodkan atau diselesaikan) sebelum waktu efektif pindaan terma dan syarat dan peraturan dan undang-undang akan dikenakan syarat dan ketentuan serta peraturan dan undang-undang yang ada.

  3. Pelanggan menjamin bahawa Pelanggan tidak akan menipu, menipu, menipu, salah maklumat atau menipu Syarikat dengan cara apa pun melalui penggunaan atau penyalahgunaan perkhidmatan Syarikat atau Laman Web ini. Sekiranya Syarikat mengesyaki bahawa Pelanggan telah gagal mematuhi syarat-syarat peruntukan ini, Perusahaan akan memiliki, sebagai tambahan kepada upaya lain, hak untuk membekukan atau menangguhkan akaun Pelanggan dengan Syarikat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut yang jika mengesahkan kegagalan Pelanggan untuk mematuhi syarat-syarat ketentuan ini akan mengakibatkan penutupan Perkhidmatan kepada Pelanggan, penutupan akaun Pelanggan dan pelucutan sejumlah Syarikat dalam akaun Pelanggan oleh Syarikat.

  4. Syarikat berhak untuk menutup atau menangguhkan akaun Pelanggan dengan Syarikat dan mengembalikan wang atau menahan baki akaun tersebut mengikut budi bicara Syarikat yang wajar tanpa penjelasan lebih lanjut kepada Pelanggan. Walau bagaimanapun, dalam acara ini, pertaruhan yang luar biasa akan dihormati, dengan syarat pertaruhan ini telah diletakkan dengan betul oleh Pelanggan sesuai dengan terma dan syarat ini.

  5. Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas pelanggaran terma dan syarat ini disebabkan oleh keadaan di luar kawalan yang munasabah.

  6. Syarikat berhak menarik balik Laman Web atau unsur-unsur Laman Web pada bila-bila masa, dan menyimpan untuk setiap hak yang mungkin dimiliki oleh Pelanggan atas simpanan dana dalam akaunnya, tidak akan bertanggung jawab kepada Pelanggan dengan cara lain sebagai akibat dari apa-apa tindakan tersebut.

441716291320_.pic.jpg
bottom of page